Skialpinistická klasifikace

S1 - cesty, chodníky a velmi mírné terény

S2 - mírně nakloněné terény

S3 - dlouhé otevřené úbočí do 35°, někdy i trochu strmější

S4 - sklon do 45° při malé expozici

S5 - 45°- 55° v kuloárech, ale i stmější úbočí při velké expozici

S6 - od 50° při velké expozici, jinak jako při 55°

S7 - skoky přes skalní úseky a ledové zlomy na velmi strmých svazích

 Příklady klasifikace ve Vysokých Tatrách