S stěna Tetnuldu foto Jára Huml a Robin Baum

dolina Inguri a ledovec Ojš pohled ze S stěny Tetnuldu na ledovec Ojš nástup do stěny

postup stěnou na vrcholu